پایان خدمت دادن به به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • demobilize
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پایان خدمت دادن به

پیشنهاد و بهبود معانی