پرده دود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • برای استتار
  • smoke screen
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرده دود

پیشنهاد و بهبود معانی