پرستار مذهبی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • برخی کلیساهای پروتستان
  • deaconess
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرستار مذهبی

پیشنهاد و بهبود معانی