پرولوگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کامپیوتر - زبان آموزش
  • Prolog
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرولوگ

پیشنهاد و بهبود معانی