پرونده دادخواهی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق litigation
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرونده دادخواهی

پیشنهاد و بهبود معانی