پس خمیده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بال هواپیما
  • sweptback
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس خمیده

پیشنهاد و بهبود معانی