پس مانده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pasmaande
  • dross, remnant, leftover, waste, remainder
  • خوراک
  • scraps
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پس مانده

پیشنهاد و بهبود معانی