پوست کلفت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    poostkoloft
  • thick - skinned, pachydermous, [fig.] impassive
  • عامیانه nervy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوست کلفت

پیشنهاد و بهبود معانی