پوشیده از گرده سفید به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • گیاه‌شناسی glaucous
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوشیده از گرده سفید

پیشنهاد و بهبود معانی