پیرو آیین بدبینی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلسفه
  • pessimist
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیرو آیین بدبینی

پیشنهاد و بهبود معانی