پیرو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    peyrõ
  • follower, disciple
  • دستور زبان subordinate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیرو

پیشنهاد و بهبود معانی