پیشگیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pishgir
  • pinafore, bib, napkin
  • پزشکی prophylactic
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی