پیمایش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    peymaayesh
  • measurement
  • دارو
  • dosage
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیمایش

لغات نزدیک پیمایش

پیشنهاد و بهبود معانی