پیمودن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    peymoodan
  • to measure, to travel, to fraverse, to go, [lit.] to drink
  • هوانوردی و کشتیرانی
  • log
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیمودن

لغات نزدیک پیمودن

پیشنهاد و بهبود معانی