پیوند پوست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جراحی
  • skin grafting
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیوند پوست

پیشنهاد و بهبود معانی