پیچاپیچ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pichaapich
  • meandrous, winding, spiral, intricate
  • جاده یا خط آهن
  • switchback
  • wandering
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیچاپیچ

پیشنهاد و بهبود معانی