پیچ گوییزه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ترکیزه شناسی
  • streptococcus
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیچ گوییزه

پیشنهاد و بهبود معانی