پیکه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pike
  • pique, piqué
  • بافندگی
  • welt
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیکه

پیشنهاد و بهبود معانی