چرب تر کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بازرگانی
  • sweeten
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرب تر کردن

پیشنهاد و بهبود معانی