چشمگیر کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • signalize
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشمگیر کردن

پیشنهاد و بهبود معانی