چشمگیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گیرا، بااهمیت
 • فونتیک فارسی

  cheshmgir
 • صفت
  observable, noticeable, visible, effective, noted, eminent, marked, notable, salient, showy, explicit, noteworthy, arresting, conspicuous, pronounced, eye-catching, signal, prominent, remarkable, striking, blatant, rousing, splashy, egregious, sporty, glaring
  • - ترقی چشمگیر در صادرات

  • - a noticeable boost in the exports
  • - شجاعت چشمگیر

  • - conspicuous bravery
 • پوشاک dressy
 • عامیانه hot, some, splashy, sporty
 • مجازی shining, salient
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشمگیر

لغات نزدیک چشمگیر

پیشنهاد و بهبود معانی