چفریدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • crook
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چفریدن

پیشنهاد و بهبود معانی