چند صباحی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • awhile, sometime
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چند صباحی

پیشنهاد و بهبود معانی