چند شکل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • manifold
  • شیمی allotrope
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چند شکل

پیشنهاد و بهبود معانی