چهره بی حالت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • poker face
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهره بی حالت

پیشنهاد و بهبود معانی