چوبین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • چوبی
 • فونتیک فارسی

  choobin
 • صفت
  ادبی wooden
  • - خانه‌ی قدیمی ایوانی چوبین داشت که با هر قدم جیرجیر می‌کرد.

  • - The old house had a wooden porch that creaked with every step.
  • - هنرمند از پالتی چوبین برای ترکیب رنگ‌هایش استفاده کرد.

  • - The artist used a wooden palette to mix his paints.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چوبین

لغات نزدیک چوبین

پیشنهاد و بهبود معانی