چپیره شناسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • آمار
  • demography, demographics
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چپیره شناسی

پیشنهاد و بهبود معانی