ژرفزیوی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (زیست‌شناسی) ساکن، در اعماق اقیانوسها، ژرفازی
  • فونتیک فارسی

    zharfzivi
  • صفت
    abyssal

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)