کفتار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پستانداری گوشتخوار که از لاشه‌ی جانوران تغذیه می‌کند
 • فونتیک فارسی

  kaftaar
 • اسم
  جانورشناسی hyena, hyaena
  • - انسان‌ها غالبا در شناخت کفتار دچار کج‌فهمی می‌شوند درحالی‌که کفتار نقش مهمی در برقراری تعادل اکوسیستم‌ها ایفا می‌کند.

  • - The hyena is often misunderstood, but it plays an important role in maintaining the balance of ecosystems.
  • - کفتار جانوری لاشخور است که فک‌های قدرتمندی دارد.

  • - The hyena is a scavenger with powerful jaws.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کفتار

پیشنهاد و بهبود معانی