کلنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kolang
  • pick, [zool.] crane
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کلنگ

پیشنهاد و بهبود معانی