کهنه و ضعیف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بو و خبر و غیره
  • cold
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی