کول به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گرده، پشت
 • فونتیک فارسی

  kool
 • اسم
  عامیانه shoulder, piggyback, upper part of the back and shoulders, tote
  • - پدرم مرا تا بیمارستان کول کرد.

  • - My father gave me a piggyback ride all the way to the hospital.
  • - او کودک را کول کرد و به منزل برد.

  • - He carried the child home piggyback.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کول

لغات نزدیک کول

پیشنهاد و بهبود معانی