کوچک و ناقص به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • چیز
  • nubbin
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوچک و ناقص

پیشنهاد و بهبود معانی