کوکائین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kokaa'in
  • cocaine
  • عامیانه coke
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوکائین

پیشنهاد و بهبود معانی