یاد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaad
  • memory, remembrance, commemoration

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاد