یادبود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaadbood
  • commemoration, commemorative, hangover, keepsake, memorial, memory, remembrance, reminiscences, testimony, token
  • مجازی legacy

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یادبود