یارو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaaroo
  • mate!, sirrah! [used as a nominative independent]
  • that fellow
  • از روی شوخی یا محبت
  • bugger
  • عامیانه chap, party

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یارو