A Slap In The Face

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom C2
    1- تو گوشی، سیلی 2- توهین، خوارشماری، تودهنی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a slap in the face

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a slap in the face» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-slap-in-the-face

لغات نزدیک a slap in the face

پیشنهاد بهبود معانی