فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

A Slap On The Wrist

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom phrase
  گوشمالی دادن، تنبیه جزئی
  • - Despite stealing from the store, the thief only received a slap on the wrist and was not given any jail time.
  • - علی‌رغم دزدی از فروشگاه، سارق را فقط گوشمالی دادند و به زندان نرفت.
  • - The reckless driver caused a serious accident, but the judge's ruling was just a slap on the wrist.
  • - راننده‌ی بی‌احتیاط باعث تصادف شدید شد اما حکم قاضی فقط تنبیه جزئی بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a slap on the wrist

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a slap on the wrist» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-slap-on-the-wrist

لغات نزدیک a slap on the wrist

پیشنهاد بهبود معانی