فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Admiring

ədˈmaɪrɪŋ ədˈmaɪərɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  admired
 • شکل سوم:

  admired
 • سوم شخص مفرد:

  admires
 • صفت تفضیلی:

  more admiring
 • صفت عالی:

  most admiring

معنی

 • adverb
  پسندآمیز، ستایش‌آمیز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد admiring

 1. verb Hold in high regard
  Synonyms: valuing, praising, respecting, treasuring, prizing, regarding, idolizing, esteeming, honoring, eulogizing, reverencing, lauding, revering, extolling, approving, applauding, favoring, venerating, commending, crediting, appreciating, glorifying, boosting, digging, canonizing, hailing, considering, worshipping
  Antonyms: scorning, deprecating, execrating, disliking, abhorring, detesting, despising, hating, censuring, condemning
 2. verb To be fond of or delighted with
  Synonyms: relishing, appreciating, cherishing

لغات هم‌خانواده admiring

ارجاع به لغت admiring

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «admiring» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/admiring

لغات نزدیک admiring

پیشنهاد بهبود معانی