فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Admirably

ˈædmərəbli ˈædmɪrəbli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more admirably
 • صفت عالی:

  most admirably

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  به‌طور قابل تحسین، به‌طور ستودنی، به‌طور شایسته، به‌گونه‌ای مستحق احترام باشد
  • - I think she coped admirably with a very difficult situation.
  • - گمان می‌کنم او به‌طور قابل تحسین با شرایطی بسیار سخت کنار آمد.
  • - He behaved admirably.
  • - رفتارش ستودنی بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد admirably

 1. adverb In an admirable manner
  Synonyms: laudably, praiseworthily, commendable

لغات هم‌خانواده admirably

ارجاع به لغت admirably

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «admirably» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/admirably

لغات نزدیک admirably

پیشنهاد بهبود معانی