فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Au

ˈoʊ ˈəʊ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • abbreviation
  نویسنده، مؤلف (author)
  • - I am a huge fan of that Au's work.
  • - از طرفداران پروپاقرص کار آن نویسنده هستم.
  • - The Au's latest novel just hit the shelves yesterday.
  • - آخرین رمان این مؤلف از دیروز برای خرید در دسترس قرار گرفت.
 • symbol
  طلا
  • - Au is a highly valued metal.
  • - طلا فلز باارزشی است.
  • - The Au medal she received was a testament to her hard work.
  • - مدال طلایی که دریافت کرد گواهی بر سخت‌کوشی‌اش بود.
 • abbreviation
  شیمی فیزیک واحد آنگستروم (AU) (angstrom unit)
  • - The AU is a hundred-millionth of a centimeter.
  • - یک واحد آنگستروم برابر با یک صد میلیونیم سانتی‌متر است.
  • - An angstrom unit is one ten-billionth of a meter.
  • - یک واحد آنگستروم برابر با یک ده میلیاردم متر است.
 • abbreviation
  نجوم واحد نجومی (AU) (astronomical unit) (یکی از واحدهای اندازه‏‌گیری فواصل نجومی و برابر فاصله‌ی متوسط زمین از خورشید)
  • - One AU is approximately equal to the average distance between the Earth and the Sun, which is about 93 million miles.
  • - یک واحد نجومی تقریباً برابر است با میانگین فاصله‌ی بین زمین و خورشید که حدود 93 میلیون مایل است.
  • - Astronomers often use the AU as a convenient unit of measurement when discussing distances within the solar system.
  • - ستاره‌شناسان اغلب از واحد نجومی به عنوان یک واحد اندازه‌گیری مناسب در هنگام بحث در مورد فواصل درون منظومه‌ی شمسی استفاده می‌کنند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد Au

 1. A unit of length used for distances within the solar system; equal to the mean distance between the Earth and the Sun (approximately 93 million miles or 150 million kilometers)
  Synonyms: gold, astronomical-unit, atomic number 79

ارجاع به لغت Au

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «Au» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/au

لغات نزدیک Au

پیشنهاد بهبود معانی