ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Camping

ˈkæmpɪŋ ˈkæmpɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  camped
 • شکل سوم:

  camped
 • سوم شخص مفرد:

  camps
 • شکل جمع:

  campings

معنی‌ها

پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد camping

 1. verb Live in or as if in a tent
  Synonyms: stationing, lodging, encamping, quartering, locating, dwelling
  Antonyms: departing, decamping
 2. noun The act of encamping and living in tents in a camp
  Synonyms: encampment, bivouacking, tenting

ارجاع به لغت camping

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «camping» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/camping

لغات نزدیک camping

پیشنهاد بهبود معانی