ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Contained

kənˈteɪnd kənˈteɪnd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  محدودشده، مهارشده، آرام
  • - The contained child sat quietly in the corner.
  • - کودک محدودشده آرام در گوشه‌ای نشسته بود.
  • - The contained anger in his eyes was evident, but he managed to keep his composure.
  • - خشم مهارشده در چشمانش مشهود بود اما توانست خون‌سردی‌اش را حفظ کند.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت contained

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «contained» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/contained

لغات نزدیک contained

پیشنهاد بهبود معانی