ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conversationalist

ˌkɑːnvərˈseɪʃnlɪst ˌkɒnvəˈseɪʃnəlɪst
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    conversationalists

معنی

  • noun
    خوش‌صحبت
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conversationalist

  1. noun One given to conversation
    Synonyms: conversationist, confabulator, discourser, talker, collocutor, colloquialist, schmoozer, converser, interlocutress, interlocutrice

ارجاع به لغت conversationalist

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conversationalist» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conversationalist

لغات نزدیک conversationalist

پیشنهاد بهبود معانی