با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Danelaw Or Danelagh

American: ˈdeɪnˌlɔːɔːrˈdeɪnˌlɔː British: ˈdeɪnlɔːrɔːˈdeɪnlɔː
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    قوانین دانمارکی (که در قرون نهم و دهم توسط مهاجمان دانمارکی در شمال و خاور انگلستان برقرار شد)
  • noun
    شمال و خاور انگلیس (که مدتی تحت این قوانین اداره می‌شد)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت danelaw or danelagh

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «danelaw or danelagh» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/danelaw or danelagh

لغات نزدیک danelaw or danelagh

پیشنهاد بهبود معانی