با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Diagnostic

ˌdaɪəɡˈnɑːstɪk ˌdaɪəɡˈnɒstɪk
آخرین به‌روزرسانی:
 • adjective
  بازشناختی، تشخیصی، وابسته به تشخیص بیماری، نیمادی، تشخیصی، واشناختی، روشناختی، برشناختی
  • - a diagnostic clinic
  • - کلینیک تشخیصی (بیماری)
  • - diagnostic reading tests
  • - آزمون‌های بازشناختی خواندن
  • - a diagnostic signs of yellow fever.
  • - علائم تشخیصی تب زرد
 • noun
  (به‌طور معمول به‌صورت جمع: Diagnostics) علم تشخیص بیماری، بیماری‌شناسی، عارضه‌یابی
  • - everyone admired her skill in diagnostics.
  • - همه چیره‌دستی او را در تشخیص بیماری‌ها تحسین کردند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد diagnostic

 1. adjective demonstrative
  Synonyms: distinguishing, indicative, symptomatic, characteristic

ارجاع به لغت diagnostic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «diagnostic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/diagnostic

لغات نزدیک diagnostic

پیشنهاد و بهبود معانی