با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Diagnosis

ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  diagnoses
 • noun
  تشخیص، عیب‌شناسی
 • noun
  پزشکی تشخیص، تشخیص ناخوشی
  • - the timely diagnosis of a disease
  • - واشناخت (یا تشخیص) به‌موقع بیماری
  • - the diagnosis of pneumonia
  • - تشخیص (واشناخت) سینه پهلو
  • - a diagnosis of the various aspects of oil economy
  • - شناسایی جنبه‌های گوناگون اقتصاد نفت
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد diagnosis

 1. noun identification of problem, disease
  Synonyms: analysis, conclusion, examination, interpretation, investigation, opinion, pronouncement, scrutiny, summary

ارجاع به لغت diagnosis

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «diagnosis» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/diagnosis

لغات نزدیک diagnosis

پیشنهاد و بهبود معانی