فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fivefold

American: ˈfaɪvfoʊld British: ˈfaɪvfəʊld
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective adverb
  پنج برابر
  • - The number of students has grown fivefold.
  • - شمار دانش‌آموزان پنج برابر شده است.
  • - a fivefold increase
  • - افزایش پنج برابر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fivefold

 1. adjective Having five units or components
  Synonyms: quintuple, quinary, five-fold

ارجاع به لغت fivefold

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fivefold» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fivefold

لغات نزدیک fivefold

پیشنهاد بهبود معانی