فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

For Crying Out Loud

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (عامیانه ـ حرف ندا حاکی از تعجب یا آزردگی) ای وای!
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت for crying out loud

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «for crying out loud» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/for-crying-out-loud

لغات نزدیک for crying out loud

پیشنهاد بهبود معانی